TIỄN HẠ, (Thuận nghịch độc), Thơ xướng: Hạ Đan Hạ, Thuận:, Mây chờ mộng níu thuở tàn phai, Hạ tiễn thu…

TIỄN HẠ(Thuận nghịch độc)Thơ xướng: Hạ Đan HạThuận:Mây chờ mộng níu thuở tàn phaiHạ tiễn thu sang nắng trĩu hoàiĐầy lấp tủi vương đường lá trảiNgập vùi hờn vẫy nẻo cành... Read More